E-İrsaliye Nedir, Nasıl Kesilir?

Firmalar tarafından malların taşınması ve malların sev edilmesi sırasında elektronik ortamlarda matbu olarak hazırlanan irsaliye belgelerinin hazırlanmasına e-irsaliye denir. Halihazırda kağıt ortam yerine elektronik ortamda hazırlanan irsaliye belgelerinin malların sevkiyatından önce hazırlanması gerekir. Hukuki anlamda kağıt irsaliye ile e-irsaliye arasında bir fark bulunmuyor. Kağıt olarak hazırlanan irsaliye belgeleri taşıma irsaliyesi ve sevk irsaliyesi olmak üzere ayrı iki belge hazırlanmalıdır. Fakat e-irsaliyenin sevk irsaliyesi olarak kullanılması yeterlidir. Çünkü taşıma irsaliyesinin kağıt olarak kullanılması gerekir. Ticari faaliyette bulunan firmaların e-irsaliye kullanmasının en büyük nedeni firmaların operasyonel süreçlerini yönetirken zamandan tasarruf etmektir. E-İrsaliye Kimler İçin Zorunludur? Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayınlanan olduğu 509 sıra nolu Vergi Usul Kanununca e-irsaliyenin kullanılması şu durumlarda zorunludur; Yukarıdaki şartlara sahip olan firmaların e-irsaliyeye geçiş zorunluluğu bulunuyor. E-İrsaliyenin Özellikleri Ticari faaliyette bulunan firmalar tarafından kullanılan e-irsaliyenin özelliklerini şu şekilde sıralayabiliriz; Yol denetimleri sırasında memurlar tarafından kullanılan sistem üzerinden sevk irsaliyesi sorgulamaları kolay bir şekilde gerçekleştirilebilir. E-İrsaliye Kimlere Kesilir? E-irsaliye sistemi ticari faaliyette bulunan ve sisteme kayıtlı firmalar tarafından kullanılmaktadır. Elektronik ortamda hazırlanıp gönderilen e-irsaliye, sadece alıcı ve göndericinin e-irsaliye sistemine kayıtlı olması durumunda kullanılabilir. Gönderici ya da alıcının e-irsaliye kullanıcısı olmaması durumunda irsaliye, e-arşiv fatura ya da sevk irsaliyesi olarak gönderilebilir. E-İrsaliye Kullanmanın Avantajları Nelerdir? Ticari faaliyette bulunan firmaların e-irsaliye kullanmasının avantajlarını şu şekilde sıralayabiliriz; E-irsaliye kullanımının firmalar açısından büyük avantajlar sağlamaktadır.